Trượt xử lý khí đuôi

  • Tail gas treatment skid

    Xử lý khí đuôi trượt

    Đường trượt xử lý khí đuôi khí tự nhiên chủ yếu được sử dụng để xử lý khí thải đuôi của thiết bị thu hồi lưu huỳnh, cũng như khí thải của bể lưu huỳnh lỏng và khí thải TEG của thiết bị khử nước của thiết bị thu hồi lưu huỳnh.