Đường trượt hóa lỏng khí tự nhiên

  • Natural gas Liquefaction skid

    Khí tự nhiên Hóa lỏng trượt

    Khí tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG, là ngưng tụ khí thiên nhiên thành chất lỏng bằng cách làm lạnh khí thiên nhiên ở thể khí dưới áp suất bình thường đến - 162 ℃. Khí tự nhiên hóa lỏng có thể tiết kiệm đáng kể không gian lưu trữ và vận chuyển, và có ưu điểm là nhiệt trị lớn, hiệu suất cao, có lợi cho việc cân bằng điều hòa tải đô thị, bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm đô thị, v.v.