Trượt khử lưu huỳnh

 • Natural Gas Purification System Molecular sieve desulphurization

  Hệ thống lọc khí tự nhiên Khử lưu huỳnh qua sàng phân tử

  Với sự phát triển của xã hội chúng ta chủ trương sử dụng năng lượng sạch nên nhu cầu sử dụng khí thiên nhiên như một loại năng lượng sạch cũng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác khí tự nhiên, nhiều giếng khí thường chứa hydro sunfua nên sẽ gây ăn mòn thiết bị, đường ống, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm đến sức khỏe con người. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, việc sử dụng rộng rãi công nghệ khử lưu huỳnh bằng khí thiên nhiên đã giải quyết được những vấn đề này nhưng đồng thời, chi phí lọc và xử lý khí tự nhiên cũng tăng theo.
 • Hydrogen sulfide fuel gas purification unit

  Bộ lọc khí nhiên liệu hydro sunfua

  Giới thiệu Cùng với sự phát triển của xã hội, chúng ta chủ trương sử dụng năng lượng sạch, vì vậy nhu cầu sử dụng khí thiên nhiên như một loại năng lượng sạch cũng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác khí tự nhiên, nhiều giếng khí thường chứa hydro sunfua nên sẽ gây ăn mòn thiết bị, đường ống, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm đến sức khỏe con người. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc sử dụng rộng rãi công nghệ khử lưu huỳnh bằng khí tự nhiên đã giải quyết được những vấn đề trên, nhưng đồng thời t ...
 • Molecular sieve desulphurization skid

  Rây phân tử khử lưu huỳnh

  Sàng phân tử khử lưu huỳnh (khử lưu huỳnh), còn được gọi là trượt sàng phân tử, là một thiết bị quan trọng trong việc lọc khí tự nhiên hoặc điều hòa khí tự nhiên. Rây phân tử là tinh thể aluminosilicat kim loại kiềm có cấu trúc khung và cấu trúc vi xốp đồng nhất.
 • Natural Gas Sweetening Skid

  Đường trượt tạo ngọt bằng khí tự nhiên

  Thiết bị khử lưu huỳnh bằng khí tự nhiên MDEA (desulfurization), còn được gọi là thiết bị khử lưu huỳnh và khử lưu huỳnh bằng khí tự nhiên MDEA, là một thiết bị quan trọng trong việc lọc khí tự nhiên hoặc điều hòa khí tự nhiên.
 • Natural gas sweetening equipment skid

  Thiết bị làm ngọt khí tự nhiên trượt

  Thiết bị làm ngọt khí tự nhiên bằng sàng phân tử (khử lưu huỳnh), còn được gọi là loại bỏ sunfua qua sàng phân tử khỏi khí tự nhiên, là một thiết bị quan trọng trong việc loại bỏ H2S khỏi khí tự nhiên và xử lý khí tự nhiên.
 • MDEA desulphurization skid for natural gas treatment

  Trượt khử lưu huỳnh MDEA để xử lý khí tự nhiên

  Máng trượt khử lưu huỳnh (khử lưu huỳnh) MDEA, còn được gọi là máng trượt tạo ngọt MDEA, là một thiết bị quan trọng trong việc lọc khí tự nhiên hoặc điều hòa khí tự nhiên.