• về chúng tôi

Chào mừng

Về chúng tôi

Chúng tôi có đội ngũ công nghệ có kinh nghiệm về thiết bị mặt đất khí đốt tự nhiên ở Trung Quốc.Viện nghiên cứu kỹ thuật khí tự nhiên của chúng tôi có hơn 40 nhân viên R&D.Tính đến tháng 6 năm 2020, chúng tôi đã nhận được 41 bằng sáng chế, trong đó có 6 bằng sáng chế.
Chúng tôi có sức mạnh sản xuất ván trượt mạnh mẽ và các cơ sở thử nghiệm hoàn chỉnh, xưởng rộng 200.000 m² để sản xuất thiết bị trượt và tàu.Hơn nữa, chúng tôi sở hữu phòng phun cát lớn đặc biệt, phòng sơn, lò xử lý nhiệt;13 cẩu trục lớn và vừa, sức nâng lớn nhất 75 tấn.

giải pháp chỉ mục